Svinö – Föglö – Sottunga

Kraftnät Åland Ab renoverar 45 kV-sjökabel samt luftledning mellan Svinö-Föglö-Sottunga. Nuvarande ledning har uppnått hög ålder och ledningssträckningen mellan Svinö och Sottunga behöver förnyas. Projektstart: 2023 Aktuellt läge: En miljökonsekvensbedömning över projektet har gjorts. Dokument: Kungörelse, miljökonsekvensbedömning Miljökonsekvensbedömning, underlag för  avgränsningssamråd (pdf) Ledningskartor: Inga kartor presenterade än. Kontaktperson:  Henrik Sandqvist, telefon 018-539 227

Ytternäs-Lemström

Kraftnät Åland bygger en ny 45 kV förbindelse mellan Mariehamn och Lemland för att säkra elförsörjningen till södra Mariehamn. I projektet ingår 2 km markkabel och 4 km sjökabel samt en utbyggnad av 45 kV ställverket i Ytternäs. Projektstart: 2021 Aktuellt läge: Sjökabel förlagd, kabelförläggning på land är under arbete Kontaktperson: Henrik Sandqvist, telefon 018-539 […]

Långnabba

En park med tio nya vindkraftverk uppförs på Eckerös sydspets och kopplas samman med vår elstation i Tellholm. För att hantera produktionen bygger vi en ny transformator och 33 kV ställverk i Tellholm. På årsbasis förväntas vindkraftparken producera uppemot 40 procent av de åländska elbehovet och ge en betydande ökning av energiexporten. Projektstart: 2020 Projekttid: […]