07.10.2023
05:30 Elavbrott från finska sidan i Gustavs påverkar också Brändö och Kumlinge,
07:00 Tekniker är på väg ut till Gustavs för att åtgärda felet.
09.30 Felet är åtgärdat och strömmen tillbaks.