13.09.2023
00.35. Ett jordfel i 45 kV-nätet har orsakat elavbrott i Kumlinge och Brändö.
03:10 Tekniker är på väg ut till Brändö
05.05 Elen är tillbaks i Brändö.
06.55 Elen är tillbaks på Kumlinge