20.3.2023 – Ett kort avbrott inträffade kl 11.14 pga. en kortslutning i 45 kv-nätet. Avbrottet berörde: Finström, Geta, Saltvik, Sund, Vårdö och norra Jomala. Nätet har kopplats om så alla hade strömmen tillbaks 11.23. Orsaken till avbrottet är inte känd, felsökning pågår.