26 april klockan 07.40 kopplades kärnkraftverken Forsmark 1 och Forsmark 2 i Sverige av okänd anledning bort från elnätet varvid nätfrekvensen i hela det nordiska synkronområdet omfattande Sverige, Finland, Norge och östra Danmark sjönk till 49,32 Hz. För att begränsa störningen kopplades delar av lasten i Norden bort från elnätet.

När frekvensen sjönk så lågt detekterade Finlandskabeln störningen som början på avbrott och kopplade bort förbindelsen mellan Åland och Sverige. Efter 2,5 sekunder övertog Finlandskabeln elförsörjningen på hela Åland förutom östra skärgården som matas från Gustavs.  Vid 08.15 hade läget stabiliserats och då lade vi tillbaks elförsörjningen mot Sverige och normal drift.