Elavbrott Brändö och Kumlinge

07.10.2023 05:30 Elavbrott från finska sidan i Gustavs påverkar också Brändö och Kumlinge, 07:00 Tekniker är på väg ut till Gustavs för att åtgärda felet. 09.30 Felet är åtgärdat och strömmen tillbaks.

Importerad nätstörning 26 april

26 april klockan 07.40 kopplades kärnkraftverken Forsmark 1 och Forsmark 2 i Sverige av okänd anledning bort från elnätet varvid nätfrekvensen i hela det nordiska synkronområdet omfattande Sverige, Finland, Norge och östra Danmark sjönk till 49,32 Hz. För att begränsa störningen kopplades delar av lasten i Norden bort från elnätet. När frekvensen sjönk så lågt […]

Elavbrott på norra Åland

20.3.2023 – Ett kort avbrott inträffade kl 11.14 pga. en kortslutning i 45 kv-nätet. Avbrottet berörde: Finström, Geta, Saltvik, Sund, Vårdö och norra Jomala. Nätet har kopplats om så alla hade strömmen tillbaks 11.23. Orsaken till avbrottet är inte känd, felsökning pågår.

Höjd beredskap för störningar i elnätet

Elförsörjningen i Norden är av flera orsaker ansträngd och elpriset är för närvarande mycket högt. Det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 kommer att ytterligare försenas och Ringhals 4 i Sverige kommer att vara avställt för reparation till februari. Både i Finland och Sverige är risken för elbrist större än tidigare år och man har ökat […]